January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

"אכזבת אותי"

June 11, 2017

המנהל  לא תמיד צריך לומר זאת בקול, "אכזבת אותי". את אכזבתו לאחר שהתאמצתם, או לאחר שחשבתם שהצלחתם, תוכלו לראות גם מהמבט שלו. ובמה שזה יעשה לכם לא תוכלו לשלוט. מה עושה אכזבת המנהל בקרבו של עובד, ומה על כל אחד מהצדדים להביא בחשבון כשזה קורה? קראו על כך במאמר המלא...

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload