top of page

בונוס לעובד - כבר לא עובד

כיף לקבל בונוסים, אבל אם המטרה היא להגביר מוטיבציה, מסתבר שלא רק שהם לא מועילים למוטיבציה של העובדים - יש להם תוצאות הרסניות!

שיטת המקל והגזר כבר לא יעילה כבעבר. למה? ומה כן יעיל במקומה? שלושה רכיבים שעל המנהלים לספק לעובדיהם, ההופכים אותם לעובדים טובים, יעילים ומחויבים.

תמונה: Claudiana Gois.

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page