top of page

כולם רוצים חופשה כמו של המורים

האם בצדק? האם כדאי להכריח עובדים לצאת לחופשה מרוכזת?

כולם מקנאים במורים על חופשותיהם הארוכות, אך אם היה נחקק חוק שמאפשר לכולנו חופשות מרוכזות וממושכות, הכול היה נראה אחרת. למה כל כך קשה לעובדים לצאת לחופש, למה זה כל כך חשוב שעובדים ינוחו, ומה צריך לקרות בשביל שזה יתממש?

צילום: PROlina smith, Flickr

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page