January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

כולנו מניפולטיביים בעבודה

February 20, 2017

זהו את המניפולציות שמפעילים כלפיכם בעבודה

 

1/1

 

קולגות, מנהלים ועובדים עלולים להפעיל כלפיכם אינספור מניפולציות, כדי להשפיע עליכם, ויתכן שאפילו אתם משתמשים בטכניקות לא תמימות כדי לשכנע אחרים בדעותיכם וליצור שינוי כלשהו. 

 

איך תדעו אם נוהגים כלפיכם באופן מניפולטיבי בעבודה? הכירו את המניפולציות השכיחות, הכירו את מאפייניו של העובד המניפולטיבי הטיפוסי, והדבר יקל עליכם ברגע האמת.  

 

למאמר המלא...

 

להתראות,

יעל

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload