top of page

עובדים בבידוד #1

במצב החירום שבו אנו מצויים כיום, מי יכול להתרכז בענייני עבודה כשהחדשות אינן פוסקות מלהתפרץ, הראש לא מפסיק לחשוב על מה שיהיה, הלב חרד לגורלם של הקרובים והרחוקים, והילדים לא הולכים למסגרות החינוכיות ויש איום מרחף לגבי גלי פיטורים?

במצב כזה הכרת האתגרים הניהוליים ומתן מענה מתאים על-ידי המנהל יכולים להפוך את ההתמודדות לפחות קשה. קראו על כך במאמר המלא, הראשון בסדרת המאמרים בנושא התמודדות בתקופת משבר הקורונה.

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page