top of page

תחרות, לטוב ולרע

אין על כך ויכוח - לתחרות יש איכות מעוררת. היא יכולה להפחית אדישות ועצלנות, להיות מקור להנאה בעבור עובדים שהם תחרותיים באופן טבעי, ולגרום להם ליטול אחריות ולהשקיע מאמץ רב יותר בעבודה, ואף להשיג תוצאות טובות יותר.

הדבר אף מגובה בהסבר "מדעי", שלפיו השתתפות באינטראקציה תחרותית מגבירה את הפעילות הפיזיולוגית והפסיכולוגית המכינה את הגוף ואת הנפש למאמץ מוגבר, וכך נולדים ביצועים טובים.

אבל זה לא תמיד כך. מחקר חדש מזהיר מפני תחרות בארגון, משום שבמקרים רבים היא עלולה להוביל לבעיות, והמחירים עשויים להיות כבדים מההשלכות החיוביות.

קראו על כך במאמר המלא...

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page