top of page

עדיין כאן: הערכות העובדים

בשנים האחרונות הפכו הערכות העובדים הרשמיות פחות ופחות רלוונטיות. לפיהסקר של מקינזי למשל, הרוב המכריע של המנכ"לים אינם מוצאים את תהליך הערכת העובדים כמועיל כלל, ובקרב העובדים יותר ממחצית מהנשאלים סבורים שמנהליהם לא ביצעו את הערכת הביצועים נכונה.

והן בכל זאת עדיין כאן. הכיצד? קראו את המאמר המלא...

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page