January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

עיניים עצומות

August 26, 2018

 

מה גורם לאנשים להיות שאננים ולהתעלם מסימני אזהרה? כיצד מסביר זאת החוקר ג'רלד וויילד בספרו, במסגרת תיאוריית ההומיאוסטזיס של הסיכון? אילו הטיות מטעות אותנו בבואנו לשנות הרגלים, ומה כדאי לעשות כדי לעצור את מעגל ההתעלמות מסימנים? קראו על כך במאמר המלא...

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload