top of page

גרועים ונשארים


עובדים רבים נאלצים לעבוד יחד עם קולגות שנוכחותם שלילית, שאינם תורמים לצוות, שתוצריהם גרועים או שעבודתם אינה מספקת ואף פוגעת בביצועי הצוות כולו. ובכל זאת, מנהליהם מתמהמהים ולא מפטרים אותם. למה זה קורה לכם כמנהלים, ומה כדאי לעשות כדי להתחיל בשינוי? במאמר המלא

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page