January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

ארגון גמיש? חשבו שוב

August 26, 2018

השינויים בשוק העבודה יצרו מונחים כ"השטחה מבנית", "מבנים פרויקטאליים", "עבודה גמישה", "אוטונומיה", "אג'ליות", "אדהוקרטיה", "סינרגיה", וכן תפיסות 'שירותיות' של "חווית לקוח". לצדם נדרשים העובדים להיות אוטונומיים, יוזמים, זריזים וסתגלניים יותר; לדעת לזהות ערכים מנקודת המבט של הלקוח; להיות מכוונים לדרישות תחרותיות דינמיות ואסטרטגיות; להיות מסוגלים לעבוד בסביבה פחות היררכית וליטול סמכויות להחלטה; ליהנות פחות מתודעת הביטחון התעסוקתי; לדעת כיצד להשתנות ולשנות תוך כדי תנועה, כדי לשמור על היתרון התחרותי.

נשמע אידיאלי לשני הצדדים? ובכן, אין זו הרמוניה מוחלטת. כמו תמיד, זהו רק צד אחד של המטבע. על כך - במאמר המלא...

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload