January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

ספקו לעצמכם אוטונומיה

April 22, 2018

עובדים רבים מעוניינים בעצמאות רבה יותר בעבודה, ולא מעט מחקרים המחישו את הקשר ההדוק שבינה לבין שביעות רצון בעבודה. כשזו לא מגיעה, הם נותרים מתוסכלים. הנה כמה רעיונות לשינוי.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload