January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

מנהל או חבר?

April 22, 2018

בישראל ייתכנו מצבים שבהם מנהל נדרש לנהל חבר. לעתים החברות החלה עוד לפני הכניסה לחברה, ולעתים עקב עבודה משותפת בחברה. מה הן ההשלכות, ואילו גבולות כדאי להגדיר? קראו על כך במאמר המלא...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload