January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

אותנטיות בריאיון - כן או לא?

April 22, 2018

פסיכולוגים וחוקרים רבים מתחום הרושם הראשוני ימליצו לנו פשוט "להיות מי שאנחנו" כדי להותיר רושם חיובי, בראיון עבודה למשל. כך לדוגמה אומרת פרופ' איימי קאדי מבית הספר לעסקים של אוניברסיטת הרווארד, בספרה "נוכחות" ובהרצאתה הנצפית ביותר ב-TED.

אולם האם אפשר בהכרח להקיש בצורה כה ישרה מתחום הרושם הראשוני לתחום הספציפי של הראיון? לא בטוח. כל זאת במאמר המלא...

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload