January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

מעורבות עובדים: מיתוסים

January 21, 2018

 

כל מנהל שואף למעורבות גבוהה בקרב עובדיו, אבל מנהלים רבים נופלים למיתוסים נפוצים, שמטעים אותם ועושים את ההיפך הגמור. מה מראים מחקרים, ואיך זה נראה בשטח? מה לעשות וממה להימנע? 

על כל אלה ועוד - במאמר המלא

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload