January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

מיתוסים על עבודת צוות

January 21, 2018

 

האם קבוצה תהפוך לצוות באופן טבעי? האם נחוצה הרמוניה בצוות לטובת הצלחתו? האם בקבוצה אין כזה דבר "אני"? האם עבודה מרחוק מעכבת את הצוות? הכול על המיתוסים שבניהול צוות יעיל, ועל שישה סודות קטנים אך גדולים ליצירת הצוות המיטבי...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload