January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

זהירות, אתם מכשילים את עצמכם

January 21, 2018

 

כל אחד מורגל לדפוסי התנהגות המאפיינים אותו. לעתים אלה דפוסי התנהגות שמקדמים אותו, ולעתים הם מעכבים, תוקעים, מכשילים והורסים. אילו התנהגויות נפוצות נחשבות להרסניות? הכירו את הבורות שאתם כורים לעצמכם, והתחילו לחשוב על שינוי.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload