January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

האם כדאי להתפטר ורק אז לחפש עבודה?

January 21, 2018

 

ידוע שעדיף לעזוב עבודה אחת רק כשיש ביד עבודה אחרת מובטחת ובטוחה. אבל האם זה תמיד ריאלי? ודאי שלא. מה הם המקרים שבהם בלתי נמנע לעזוב ורק אז להתחיל בתהליך החיפוש, ומתי זה אפילו עדיף ומומלץ? במאמר המלא...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload