January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

חטאים בקורות החיים

November 2, 2017

מהם המיתוסים הנפוצים שמועמדים לעבודה נשענים עליהם כאילו היו אמת לאמיתה בבואם לכתוב קורות חיים? כדאי להכיר ולהישמר, כדי להעלות את הסיכויים לא רק להתקבל לעבודה, אלא עוד קודם לכן - לא להישלל על הסף רק על סמך רפרוף במסמך הרזומה החשוב כל כך. 

 

הפירוט: במאמר המקורי שפורסם באתר מאקו. בדקו את עצמכם...

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload