January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

בן שישים ושבע, כשיר לעבודה

September 4, 2017

 

אל תשליכני: כמו כולם, אנשים בגיל הפרישה הפוטנציאלי לא אוהבים שאומרים להם מה הם חייבים ואינם חייבים לעשות – לפרוש או לא לפרוש. הם רוצים לקבל את ההחלטה בעצמם. נשמע הגיוני, לא?

ובכן, מסתבר שלא לכולם. רבים מתנגדים להצעת החוק הזו, וגם לי יש כמה הרהורים לגביו - במאמר המלא...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload