top of page

בן שישים ושבע, כשיר לעבודה


אל תשליכני: כמו כולם, אנשים בגיל הפרישה הפוטנציאלי לא אוהבים שאומרים להם מה הם חייבים ואינם חייבים לעשות – לפרוש או לא לפרוש. הם רוצים לקבל את ההחלטה בעצמם. נשמע הגיוני, לא?

ובכן, מסתבר שלא לכולם. רבים מתנגדים להצעת החוק הזו, וגם לי יש כמה הרהורים לגביו - במאמר המלא...

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page