January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

לעבוד בצל מחלה כרונית

June 5, 2017

"האבחון שלי היה סוג של אובדן", מספרת עובדת אלמונית שחלתה במחלה כרונית בשנות השלושים לחייה. "איבדתי את זהותי הישנה והמוכרת – ההיא שהייתה קופצת מהמיטה בבוקר, רצה החוצה, מתקתקת עבודה, תמיד מתנדבת. הבחורה ההיא נעלמה". לא קלים הם חייהם של הלוקים במחלות כרוניות. מחלות שחלקן "שקופות" ולא ניכרות. רבים מסתירים זאת, כדי שלא לסבול מסטיגמות שליליות, ואחרים מתייאשים מהקושי לעבוד בצל המחלה, ופשוט פורשים מעבודתם, גם כשלא מגיעות להם הקלות על פי חוק. עוד על הסוגיה הכואבת - במאמר המלא... 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload