top of page

מוטיבציה: המיתוסים, והאמת


מנהלים ובעלי עסקים שואפים להגביר את מידת המוטיבציה בקרב עובדיהם, ולשמרה לאורך זמן, כדי לשרוד ולהצליח, אולם רבים ניזונים ממיתוסים בנוגע למוטיבציה.

על המיתוסים, ועל האמת המחקרית והפרקטית, במאמר המלא...

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page