top of page

המגייסים מחפשים אתכם עובדים, ולא מובטלים

למה זה כך, ומה אתם יכולים לעשות בתקופת האבטלה כדי להתגבר על המכשול הזה?

רוב המעסיקים מודים: הם מעדיפים לגייס עובדים חדשים בזמן שאלה מועסקים בעבודה אחרת, ומוותרים בקלות רבה על זימון מובטלים לראיון עבודה - על אחת כמה וכמה מובטלים שכבר תקופה ממושכת אינם עובדים. החששות שלהם ידועים וברורים, אך למרבה הצער, מקשים על חייכם כמחפשי עבודה - חיים שבין כה וכה אינם פשוטים בתקופת אבטלה.

אולם לעולם לא זמן לומר נואש! קראו מה עומד מאחורי הגישה, ואיך אפשר להתגבר עליה בעזרת טיפוח הקריירה שלכם דווקא בתקופה ה"אין-קריירה".

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page