top of page

מועמדים מבוגרים לעבודה: כללי זהירות


כדי לא לשמר את האפליה הקיימת בן כה וכה בשוק העבודה כלפי עובדים ומועמדים מבוגרים, וכדי לא להבטיח את מקומכם במעגל האבטלה, כמועמדים מבוגרים עליכם להיזהר שלא ליפול לטעויות הנפוצות בתהליך החיפוש.

הנה מה לעשות ומה לא לעשות. גזרו ושמרו!

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page