top of page

קורות חיים בעולם מודרני

כתיבת קורות חיים אף פעם לא הייתה משימה פשוטה. בספר שלי, המועמד הנבחר - למצוא עבודה, הגישה שעובדת - אני מקדישה לכך פרק ארוך שלם ומפורט. אולם מה שמעניין במיוחד בשנים האחרונות הוא כמה שגיאות נפוצות שמועמדים ומחפשי עבודה שוגים בהן, מתוך מחשבה שהם מייחדים ומבליטים את עצמם, ומסייעים לעצמם להתקבל לעבודה. חשוב להכיר ולהימנע מכך.

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page