January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

קורות חיים בעולם מודרני

February 27, 2017

1/1

כתיבת קורות חיים אף פעם לא הייתה משימה פשוטה. בספר שלי, המועמד הנבחר - למצוא עבודה, הגישה שעובדת - אני מקדישה לכך פרק ארוך שלם ומפורט. אולם מה שמעניין במיוחד בשנים האחרונות הוא כמה שגיאות נפוצות שמועמדים ומחפשי עבודה שוגים בהן, מתוך מחשבה שהם מייחדים ומבליטים את עצמם, ומסייעים לעצמם להתקבל לעבודה. חשוב להכיר ולהימנע מכך. 

למאמר המלא...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload