top of page

לחיות בשלום עם הקולגה הרגזן

יש אנשים שקשה להם לרסן את תוקפנותם ולכבוש את כעסם. הם מתרגזים וצועקים בצורה מוגזמת ובלתי נשלטת, וכל מה שאתם רוצים לעשות כשזה קורה הוא להתרחק מהם ולברוח - או להחזיר להם באותו מטבע.

מה עושים עם התקפי הזעם האלה? אילו סוגים של קולגות רגזניים אתם עלולים לפגוש? איך מתמודדים עמם ולא נשאבים לקונפליקט אחר קונפליקט?

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page