January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

אל תקבלו מהבוס "לא" כתשובה

February 27, 2017

הובילו את המנהל שלכם להשיב בחיוב על דבר מה שהוא צפוי לסרב לו
 

1/1

בסדנאות מכירה מלמדים אנשי מכירות כיצד להפוך את ה"לא" מצד הלקוח ל-"כן", כדי לשפר את הישגי המכירות שלהם. איך עושים את אותו הדבר מול המנהל? איך מעלים את תדירות התשובות החיוביות של הבוס למקסימום? 

 

הנה כמה כללי אצבע שכדאי ליישם בשגרה, בתקשורת עם המנהל...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload