January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

כך קולגות ומנהלים מרתיעים עובד חדש

February 26, 2017

דברים שקולגות ומנהלים אומרים למועמדים או לעובדים חדשים, ומפחידים אותם מאוד! 

 

1/1

עוד בריאיון העבודה מועמדים מקבלים ידיעות מרתיעות כגון "אנשים לא יאהבו לראות שנכנסת לתפקיד... היו הרבה מתחרים על התפקיד הזה... תצטרך לטפח עור של פיל". אילו עוד אמירות מפחידות מנהלים וקולגות פולטים, ואיך אפשר להתמודד בלי להילחץ ולהשתתק?  

 

המאמר המלא...

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload