top of page

עובד "מתפוטר"

זהה את העובד שרוצה שתפטר אותו

מה עושים עובדים שרוצים לעזוב את העבודה, אבל לא ביוזמתם?

לעבוד גרוע במטרה שיפטרו אותם זה טריק ישן וידוע של עובדים שלא רוצים לוותר על פיצויים, אך רוצים לעזוב. עובדים שעשו זאת מספרים למה ואיך, ואני מספרת איזה מחיר יש לכך מבחינתכם, המנהלים, ומה כדאי לעשות כדי לאתר עובדים כאלה ואולי אף לשנות את דרכם.

איור: Rocketace, Flickr

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page