top of page

אין כמו עובדים עצמאיים

הם מסוגלים. אתם רק צריכים לאפשר להם את זה. כך תטפחו עצמאות בקרב עובדיכם

עצמאות היא מרכיב חיוני, אך די נדיר, בסביבה הארגונית. רבים מהמנהלים מתקשים להאציל סמכויות, ורבים מהעובדים מתקשים לקחת סיכונים. איך בכל זאת מעלים את מידת העצמאות של העובדים, ומה כל כך טוב בזה?

פוסטים חדשים
חיפוש על פי נושא
ארכיון
bottom of page