January 27, 2020

Please reload

פוסטים חדשים

אין כמו עובדים עצמאיים

February 23, 2017

הם מסוגלים. אתם רק צריכים לאפשר להם את זה. כך תטפחו עצמאות בקרב עובדיכם
 

1/1

עצמאות היא מרכיב חיוני, אך די נדיר, בסביבה הארגונית. רבים מהמנהלים מתקשים להאציל סמכויות, ורבים מהעובדים מתקשים לקחת סיכונים. איך בכל זאת מעלים את מידת העצמאות של העובדים, ומה כל כך טוב בזה? 

 

למאמר המלא... 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload