אין על כך ויכוח - לתחרות יש איכות מעוררת. היא יכולה להפחית אדישות ועצלנות, להיות מקור להנאה בעבור עובדים שהם תחרותיים באופן טבעי, ולגרום להם ליטול אחריות ולהשקיע מאמץ רב יותר בעבודה, וא...

Please reload

מאמרים


  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר