• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

איך תתחבבו על המראיין ותותירו רושם ראשוני מעולה?

כשתעזבו את חדר הריאיון, המראיין לא יחשוב רק על הניסיון התעסוקתי שלכם או על כישוריכם המקצועיים. הוא ישאל את עצמו - ולעתים אף לא במודע - אם...

Please reload

מאמרים