• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

איך מתמודדים עם הדרישה לצייר עץ במבחני מיון, ומה זה בכלל אומר עליכם?

אתם עשויים להתבקש לצייר עץ, בית או אדם. כמה מופרך שזה נשמע לכם, וגם אם זה ממש מעיק עליכם ואינכם ציירים דגולים - אלה ה...

Please reload

מאמרים