• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

להיות עסוקים לעייפה בפעילות שאינה קשורה לתפקיד או לעבודה, רק כי מישהו ביקש עזרה - נשמע מוכר? יש מקרים שבהם הדבר הופך שיטתי, וברמת הניצול מצד קולגות או אנשים אחרים בארגון. מדוע זה קורה ל...

Please reload

מאמרים