• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

לפני כמה ימים התכנסה ועדת העבודה והרווחה לדיון נוסף בהצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה של ח"כ מרב מיכאלי. הדיון עסק בשאלה - האם החוק למניעת התעמרות בעבודה יחייב הוכחת זדון? האם המנהל המתע...

איך קורה שלמרות החוק למניעת ההתעמרות, מנהלים רבים ממשיכים להתעלל בעובדים שלהם, ובכל זאת משגשגים בעבודתם? האם "הרע ינצח"? המאמר המלא...

התעמרות בעבודה - האם אתם קורבנות?
 

הסטטיסטיקה מראה שאחד מארבעה הוא קורבן להתעללות בעבודה, אבל הטריקיות היא שרבים מהקורבנות הללו כלל לא מודעים להיותם קורבנות. 

מהי התעללות סמויה בעבודה? א...

Please reload

מאמרים