• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

זהה את העובד שרוצה שתפטר אותו

מה עושים עובדים שרוצים לעזוב את העבודה, אבל לא ביוזמתם?

לעבוד גרוע במטרה שיפטרו אותם זה טריק ישן וידוע של עובדים שלא רוצים לוותר על פיצויים, אך רוצים לעזוב....

Please reload

מאמרים