השינויים בשוק העבודה יצרו מונחים כ"השטחה מבנית", "מבנים פרויקטאליים", "עבודה גמישה", "אוטונומיה", "אג'ליות", "אדהוקרטיה", "סינרגיה", וכן תפיסות 'שירותיות' של "חווית לקוח". לצדם נדרשים ה...

Please reload

מאמרים


  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר