• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

לאחרונה פורסם שבשנתיים האחרונות פוטרו 48 עובדים בגוגל על רקע הטרדות מיניות, 13 מתוכם מנהלים בכירים. לפי הדוח של ועדת שוויון ההזדמנויות בארצות-הברית לשנת 2016, התקבלו 90,000 תלונות על הט...

מיהו הטכנופוב שמעבר לקיר חדרכם?

למה הוא נותן מענה למיילים דרך התקשרות טלפונית, במקום להשיב בכתב? 

למה אינו משתתף בדיונים על נושאים מסוימים, וכן תורם את חלקו בנושאים אחרים?

למה לוקח לו זמ...

Please reload

מאמרים