• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

מה הן הטיות קוגניטיביות, ולמה הן משפיעות עלינו חזק כל כך בתהליכי קבלת החלטות? כמה כאלה יש, והאם נוכל להשתחרר מהן? שיטת העבודה של המוח שמצד אחד עוזרת לו לתפקד בעולם, ומצד שני גורמת לו לה...

Please reload

מאמרים