• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

האם נכון להציב מצלמות בארגונים, לנטר מיילים ומסמכים, ולעקוב אחר העובדים? ואם כן - איך נכון לעשות זאת?

בעל חברת המחשבים התקין מצלמות בעבודה כדי לפקח על כך שעובדיו פועלים על פי המדיניות הא...

Please reload

מאמרים