• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

מה גורם לאנשים להיות שאננים ולהתעלם מסימני אזהרה? כיצד מסביר זאת החוקר ג'רלד וויילד בספרו, במסגרת תיאוריית ההומיאוסטזיס של הסיכון? אילו הטיות מטעות אותנו בבואנו לשנות הרגלים, ומה כדאי ל...

Please reload

מאמרים