• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

בני דור המילניום, המכונים גם דור ה-Y, הם ילידי שנות ה-80 וה-90, שתופסים נתח נכבד מהעובדים בשוק כיום. ומעטים מהם מנהלים. מדוע זה כך? ההסברים במאמר המלא...

Please reload

מאמרים