השינויים בשוק העבודה יצרו מונחים כ"השטחה מבנית", "מבנים פרויקטאליים", "עבודה גמישה", "אוטונומיה", "אג'ליות", "אדהוקרטיה", "סינרגיה", וכן תפיסות 'שירותיות' של "חווית לקוח". לצדם נדרשים ה...

שאלתי עובדים "מתי תדע שאתה מאושר בעבודה?", ורובם השיבו: "כשתהיה לי תחושה של חופש בעבודה. כשאוכל לבחור במה אני עובד, מתי, ואיפה". כעת דרושים רק מנהלים שמוכנים לשחרר ולאבד מעט שליטה. מה ק...

Please reload

מאמרים


  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר