• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

חוץ מברכות, איחולים וחלוקת תלושים לחג, לטקס הרמת כוסית בראש השנה (או בתחילת שנה אזרחית) יש ערכים מוספים ומטרות שונות שיכולים להעשיר אותו, ולהפוך אותו למשמעותי פי כמה לעובדים ולמנהלים יח...

שיטת ה"חבר מביא חבר" לגיוס עובדים הפכה פופולרית ביותר מכמה סיבות מובנות. מחקרים רבים מציגים את יתרונותיה. אולם יש לה בעיה אחת עיקרית. מהי, ומה יכולים לעשות כל אותם מחפשי עבודה שאינם "חב...

Please reload

מאמרים