• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

לימודים, חיפוש עבודה והצלחה בקריירה: האם המיתוסים בנושא תופסים במציאות?

מחקרים עדכניים מפתיעים בממצאיהם לגבי המאמצים שכולנו נוהגים להשקיע כדי לקדם את עצמנו, ומסתבר שאינם מועילים ואף פוגע...

"גיוס חכם", "גיוס באמצעות מודיעין", "ציד-ראשים", "גיוס טאלנטים", "גיוס מועמדים סבילים" (כאלה שעובדים וכלל אינם מחפשים עבודה באופן פעיל) - שלל שמות מתארים את שיטת הגיוס הלא קונבנציונלית...

Please reload

מאמרים