• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

הגילוי שהעולם "למעלה" לא באמת יפה ונוח כפי שהוא נראה כשעוד הביטו עליו מ"למטה"

התפכחות, כלומר, הגילוי שלנהל זה לא בדיוק מה שחשבו כשחלמו על כך שנים רבות, היא לא פחות ממשבר בעבור מנהלים רבי...

מה עושים כשמשקיעים רבות בעובדים, אבל הם לא רואים זאת ואף מזלזלים בכך? קודם כל למדים לשאול את עצמכם את השאלות הנכונות: האם הם יודעים שאתם משקיעים בהם? האם אתם משקיעים במה שבאמת נחוץ להם?...

אין סיבה להיכנס לסטטיסטיקה הכואבת של 50% כישלון בשנת הניהול הראשונה. אפשר להכיר את האתגרים הצפויים למנהלים חדשים, ולהיערך בהתאם

קייטי טאנן בספרה "שרוד את הקידום שלך" ("Survive Your Promo...

Please reload

מאמרים