• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

איך מפסיקים את המרדף הבלתי פוסק אחרי הזנב של עצמנו? למה אין לנו אף פעם זמן לנשום? איפה טעינו, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי שיהיה לנו, רחמנא ליצלן, מעט זמן פנוי? מה עלינו לעשות מלכתחילה, ע...

האם בצדק? האם כדאי להכריח עובדים לצאת לחופשה מרוכזת?
 

כולם מקנאים במורים על חופשותיהם הארוכות, אך אם היה נחקק חוק שמאפשר לכולנו חופשות מרוכזות וממושכות, הכול היה נראה אחרת. למה כל כך קש...

Please reload

מאמרים