השינויים בשוק העבודה יצרו מונחים כ"השטחה מבנית", "מבנים פרויקטאליים", "עבודה גמישה", "אוטונומיה", "אג'ליות", "אדהוקרטיה", "סינרגיה", וכן תפיסות 'שירותיות' של "חווית לקוח". לצדם נדרשים ה...

עובדים רבים מעוניינים בעצמאות רבה יותר בעבודה, ולא מעט מחקרים המחישו את הקשר ההדוק שבינה לבין שביעות רצון בעבודה. כשזו לא מגיעה, הם נותרים מתוסכלים. הנה כמה רעיונות לשינוי.

הם מסוגלים. אתם רק צריכים לאפשר להם את זה. כך תטפחו עצמאות בקרב עובדיכם
 

עצמאות היא מרכיב חיוני, אך די נדיר, בסביבה הארגונית. רבים מהמנהלים מתקשים להאציל סמכויות, ורבים מהעובדים מתקשים...

Please reload

מאמרים


  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר