• Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2017 כל הזכרויות שמורות ליעל מהודר

למה זה כך, ומה אתם יכולים לעשות בתקופת האבטלה כדי להתגבר על המכשול הזה?

רוב המעסיקים מודים: הם מעדיפים לגייס עובדים חדשים בזמן שאלה מועסקים בעבודה אחרת, ומוותרים בקלות רבה על זימון מובט...

כדי לא לשמר את האפליה הקיימת בן כה וכה בשוק העבודה כלפי עובדים ומועמדים מבוגרים, וכדי לא להבטיח את מקומכם במעגל האבטלה, כמועמדים מבוגרים עליכם להיזהר שלא ליפול לטעויות הנפוצות בתהליך הח...

אז איך כן?

מפוטרים פועלים בכמה דפוסי פעולה שכיחים, אך לא כל כך יעילים אם מבינים שהמטרה היא מציאת עבודה טובה. אם פוטרתם, ודאו שאינכם נופלים למכשלות ההתנהגות הנפוצות שלאחר הפיטורים, וקבלו...

Please reload

מאמרים